Stoma + e-zdravie


Program pre vedenie zdravotnej dokumentácie zubného lekára s pripojením do e-zdravia (e-recept, e-vyšetrenie, pacientsky sumár).

Program je vhodný pre:
 • Všeobecného zubného lekára
 • Lekára s dvoma odbornosťami (všeobecný zubný lekár a čeľustný ortopéd)
 • Čeľustného ortopéda (môže si doobjednať aj voliteľnú „orto“ nadstavbu programu)
 • Zubného lekára – špecialistu, napr.  stomatochirurga
 • Stomatologickú LSPP
Nerozhoduje, či lekár
(alebo firma, napr. s.r.o. ):
 • Má zmluvu so zdravotnými poisťovňami
 • Nemá zmluvu so zdravotnými poisťovňami

Hlavné časti programu:
 • Kartotéka pacientov
  • prehľady, archivovanie, výkazy stavu pacientov, prírastkov a úbytkov
 • Karta pacienta
  • Osobné údaje, zdravotné údaje, fotografie, snímky RTG, značkový a grafický zubný kríž, evidencia výkonov a výrobkov, poukaz na liečbu, výmenný list, recept, plán a predbežný rozpočet liečby, účty, príjmové pokladničné doklady, tlač bločku na pripojenej registračnej pokladnici, potvrdenia o absolvovaní prevencie, zmluvy s pacientom, evidencia platieb a saldo pacienta
 • Objednávková služba
  • podpora ľubovolného počtu lekárov (lekár a dentálna hygiena a pod.)
  • voliteľný objednávkový časový interval
  • prepojiteľnosť s recepciou – tlač navštíveniek pacientov
 • Dochádzková evidencia zamestnancov
 • Cenníky výkonov aj výrobkov a ich údržba
  • podpora pre 6 cien zubných techník za výrobok
 • Pracovisko recepcie a registračnej pokladnice
  • objednávanie pacientov, tlač navštíveniek, práca s účtami a registračná pokladnica

E-zdravie.

Program podporuje e-recept vo všetkých troch zdravotných poisťovniach, služby overovania pacientov, zobrazenia liekovej karty a overenia interakcií. E-vyšetrenie vo verzii 5 a pacientsky sumár sú súčasťou programu od verzie 7.0. distribuovanej začiatkom mája 2019.
V ZP Dôvera umožňuje priamo z programu vykonať vyúčtovanie zdravotne starostlivosti.

Podpora viacerých odborností lekárov.

Program eviduje spolu výkony podľa odborností a automaticky ich rozdeľuje na bežné a odborné dávky do zdravotných poisťovní. Jediným kliknutím myšky sa vytvorí niekoľko dávok (bežná dávka, odborná dávka1, odborná dávka 2 ..., dávka preventívnych prehliadok a tri dávky pacientov – stav, prírastok a úbytok).
V programe sa dajú triediť výkony podľa odbornosti, aj sledovať limity zdravotnej poisťovne zvlášť za odbornosť.

Stomatologická LSPP.

Program sa môže použiť pre vykazovanie výkonov lekárskej služby prvej pomoci s delením výkonov podľa lekárov alebo bez delenia (všetky výkony LSPP spolu)

Vykazovanie výkony do zdravotných poisťovní:
 • podľa lekárov, ktorí ich uskutočnili
 • podľa odborností lekárov
 • podľa odborností a lekárov, ktorí ich uskutočnili
 • spoločne všetky výkony za jednu „firmu“
Štatistika:

Tvorba štatistických výkazov pre Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) v elektronickej podobe - výkazy A08, M01, U01 a E02.

Nadstavba programu pre čeľustných ortopédov

Ponúka celkom 13 preddefinovaných druhov návštev č.o. pacientov. Každá takáto návšteva sa zapisuje na niekoľko kliknutí myšou bez nutnosti vypisovať pracne jeden výkon za druhým.  


Typické nasadenie programu v praxi:
karta pacienta
 • Jeden počítač s programom STOMA
 • Počítačová sieť s niekoľkými počítačmi – pre každého lekára v ambulancii jeden počítač a samostatné pracovisko recepcie s počítačom

Copyright © 2009, ARIS spol. s r.o. Všetky práva vyhradené. Design and programing by RMR studio s.r.o.