Kalkulácie

Tvorba cenníka výkonov a výrobkov pre zubného lekára, ktorý:
kalkulacka
  • Má zmluvy so zdravotnými poisťovňami
  • Nemá zmluvy so zdravotnými poisťovňami

Cenníky zhotovujeme už od roku 1996. Pri kalkulácii cien výkonov  vychádzame  z našich dlhodobých skúseností.
S každým zákazníkom uzatvoríme zmluvu o dielo na vyhotovenie kalkulácií. Do kalkulačného vzorca pre výpočet ceny výkonu vstupujú ekonomické údaje z hospodárenia zdravotníckeho zariadenia. Tieto získavame od nášho zákazníka vyplnením nákladového dotazníka alebo na základe konzultácií s jeho ekonómom.


Cenníky:
cennik

Kompletný cenník ambulancie má tlačenú podobu a obsahuje priemerne 8-10 častí. Ide v princípe o štyri druhy cenníkov:

  • Cenník na priamu platbu – určuje cenu výkonov, ktoré nie sú hradené zdravotnými poisťovňami a je užitočný najmä pre lekárov bez zmlúv so zdravotnou poisťovňou
  • Cenník rozdielový – obsahuje cenu výkonu, úhradu zdravotnej poisťovne a prípadný rozdiel (doplatok) pacienta
  • Cenník rozborový – je určený lekárovi na orientáciu, z akých častí sa skladá cena jedného výkonu.
  • Cenníky pre VÚC

Doba výpočtu:
kalendar

Závisí najmä od rýchlosti, s akou nám dokáže zákazník dodať ekonomické podklady na výpočet. Ak zákazník dodá náklady ambulancie a ostatné potrebné údaje napr. za 3 dni , môže byť cenník hotový do 10 dní od prijatia objednávky.


Copyright © 2009, ARIS spol. s r.o. Všetky práva vyhradené. Design and programing by RMR studio s.r.o.