Registračné pokladnice

Program STOMA a registračná pokladnica:

Program STOMA podporuje tlač pokladničných bločkov na registračných pokladniciach vybraných dodávateľov. Cenník výkonov a výrobkov v STOMe je priamym podkladom pre tvorbu bločkov a zápisom výkonov do karty pacienta sa automaticky vytvára aj pokladničný bloček.

Registračnú pokladnicu možno pripojiť k ľubovoľnému počítaču v sieti počítačov. Najčastejší spôsob využitia pokladnice je recepcia, na ktorej sa vystavujú bločky a prijíma hotovosť.


Program KASA:

Je to jednoduchý program pre používateľov, ktorí z rôznych dôvodov nepoužívajú v ambulancii program STOMA a výkony nahrávajú v inom čase alebo na inom mieste. Umožňuje tvorbu bločku, jeho tlač na registračnej pokladnici a jednoduchú správu cenníka používaného aj v programe STOMA.


Dodávky pokladníc a ich servis:

Registračnú pokladnicu dodáme, pripojíme k počítaču, nastavíme a zaškolíme obsluhu. Vykalkulujeme ceny výkonov a výrobkov, zavedieme cenník do počítača a ukážeme tlač bločkov. Zabezpečíme tiež záručný a pozáručný servis registračnej pokladnice.


Copyright © 2009, ARIS spol. s r.o. Všetky práva vyhradené. Design and programing by RMR studio s.r.o.