Stoma
Kalkulácie
Služby
Pokladnice

Čosi z histórie
kalkulacka

Firma ARIS s.r.o. vznikla v lete roku 1992. Predmetom jej podnikania sú počítačové služby zamerané na špecifické cieľové skupiny zákazníkov. V deväťdesiatych rokoch jeho hlavnými obchodnými partnermi boli firmy z potravinárskeho priemyslu (mliekárne) a lesnícke organizácie (obecné a mestské lesy včítane štátnych lesov). Už od počiatku v roku 1992 začal ARIS poskytovať služby súkromným lekárom, predovšetkým stomatológom. Počet zákazníkov – zubných lekárov narastal a od roku 1997 sa stali súkromní stomatológovia hlavnou cieľovou zákazníckou skupinou.


Súčasnosť
kalkulacka

Dnes firma Aris podniká na Slovensku a prostredníctvom dealerov aj v Českej republike. Nosným produktom je program STOMA pre vedenie agendy súkromného stomatológa.
Ponuka pre zubných lekárov je však oveľa širšia:

  • Program STOMA pre vedenie zdravotnej dokumentácie a vykazovanie výkonov do zdravotných poisťovní
  • Kalkulácie cien výkonov a výrobkov súkromných zubných lekárov
  • Dodávky registračných pokladníc a ich servis, program KASA pre tvorbu bločkov
  • Dodávky informačnej techniky a jej servis
  • Školenia z oblasti informačných technológií a aktuálne platnej legislatívy

Rozsah činnosti
kalkulacka

Zákazníkov evidujeme vo všetkých krajoch Slovenska a na Morave v Českej republike. Služby zákazníkom v Čechách zabezpečuje výhradne náš zmluvný partner, na Slovensku všetky činnosti vykonávame priamo našimi zamestnancami. Sídlo firmy máme vo Zvolene, čo je takmer v strede Slovenska a pri poskytovaní služieb ťažíme z našej dobrej polohy.


Copyright © 2009, ARIS spol. s r.o. Všetky práva vyhradené. Design and programing by RMR studio s.r.o.